بلوز مردانه

رنگ به کاربرده در این محصول رنگ سال شناخته شده است.

نظرسنجی

این محصول را چگونه عرض یابی می کنید؟
عالی
متوسط
ضعیف