بلوز مردانه

جنس مرغوب این لباس باعث عرضه بی نظیر این لباس در بازار ایران شده است.